Października 23 2017 06:26:16
Nawigacja
Interwencje w 2017 r.

Aktualizacja:

dnia 2017-10-20 18:35:35

Pożary:

369

Miejscowe zagrożenia:

1881

Alarmy fałszywe:

51

Ogółem:

2301

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ogólnopolski Głos Profilaktyki
KP PSP

    W dniu 1 czerwca 2017 roku, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Roman Matecki wraz ze strażakami KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz strażakami ratownikami z OSP Sośnie, wziął udział w powiatowych obchodach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, które odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” na terenie gminy Sośnie.

    Strażacy z Komendy Powiatowej przygotowali specjalne stanowisko, na którym przeprowadzili pokazy z zakresu ratownictwa medycznego, podczas których szczegółowo omówili zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Druhowie z OSP Sośnie prezentowali natomiast możliwości nowego pojazdu bojowego, w który wyposażona została jednostka oraz przygotowali stanowisko, na którym przedstawili działanie sprzętu hydraulicznego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

    Ponadto podczas pokazów strażacy poruszali zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką, nasze stanowiska cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Opracowanie: st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: mł. asp. Maciej Juszczak


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2016

Ilość zdarzeń

w 2016 roku

Pożary: 382
Miejscowe zagrożenia: 1060
Alarmy fałszywe: 42
Ogółem: 1484

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

222,093 unikalnych wizyt