Stycznia 24 2018 02:57:00
Nawigacja
Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃInterwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-01-23 22:42:16

Pożary:

21

Miejscowe zagrożenia:

44

Alarmy fałszywe:

4

Ogółem:

69

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Ćwiczenia zgrywające "LASY 2017"
KP PSP

    10 czerwca 2017 r. w miejscowości Moja Wola gm. Sośnie, zostały zorganizowane przy współudziale przedstawicieli nadleśnictwa Antonin, ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „LASY 2017”.


    W ćwiczeniach udział wzieły jednostki OSP z gminy Sośnie, Odolanowa i Przygodzic, oraz zastępy z JRG w Ostrowie Wlkp., Kalisza i Krotoszyna, łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 16 zastępów i około 90 osób.

    Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie wzajemnej współpracy jednostek OSP z sąsiednich gmin, jak również współpraca z jednostkami PSP podczas podczas pożarów lasu.

Podczas ćwiczeń doskonalono:

- organizację łączności na terenie działań z podziałem na odcinki bojowe, w tym wykorzystanie kanału radiowego dowodzenia i współdziałania, z wykorzystaniem samochodu SDiŁ z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu,

- organizację zaopatrzenia wodnego, przećwiczono wariant wykorzystania naturalnych zasobów wodnych, poprzez spiętrzenie pobliskiego cieku wodnego. Zbudowano magistralę wodną, która składała się z jednego zbiornika wodnego o pojemności 13 000 litrów oraz z trzech połączonych ze sobą zbiorników o łącznej pojemności 7 500 litrów. W końcowej fazie ćwiczeń przez ponad 15 minut, nieprzerwanie podano 8 prądów gaśniczych.

    Po zakończeniu ćwiczeń w stanicy harcerskiej „Biały Daniel” w miejscowości Moja Wola, dokonano podsumowania oraz oceny pod kątem przyjętych celów, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Lasów Państwowych.

     Organizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz Nadleśnictwo Antonin, przy współudziale Urzędu Gminy Sośnie.

Opracowanie: st. str. Mariusz Stempniewicz
Zdjęcia: st. str. Mariusz Stempniewicz, KM PSP Kalisz


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

258,524 unikalnych wizyt