Października 23 2017 06:28:05
Nawigacja
Interwencje w 2017 r.

Aktualizacja:

dnia 2017-10-20 18:35:35

Pożary:

369

Miejscowe zagrożenia:

1881

Alarmy fałszywe:

51

Ogółem:

2301

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Narada szkoleniowa obsady SKKP
KP PSP

    W dniu 19 lipca 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się narada szkoleniowa obsady SKKP w Ostrowie Wlkp. Uczestniczyli w niej: bryg. Jacek Wiśniewski - Komendant Powiatowy oraz mł. bryg. Roman Matecki - z-ca Komendanta Powiatowego.

    Podczas narady poruszone zostały następujące zagadnienia:

- omówiono zasady dysponowania do zdarzeń, w szczególności jednostek OSP spoza KSRG,

- zalecono zwrócenie większej uwagi na szczegółowe opisywanie przyczyn zadziałania czujek, podczas alarmów fałszywych z monitoringu pożarowego,

- przypomniano o wpisywaniu treści zgłoszenia w karcie zdarzenia,

- podsumowano funkcjonowanie SKKP podczas dużej ilości zdarzeń (ostatnie anomalia pogodowe),

- przypomniano o odznaczaniu flag w karcie zdarzenia,

- zwrócono uwagę na błędy popełniane podczas sporządzania informacji ze zdarzenia przez sporządzających,

- omówione zostały zasady organizacji łączności podczas akcji: przydzielanie kanałów KRG i KDW.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk
Zdjęcia: SKKP Ostrów Wielkopolski


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2016

Ilość zdarzeń

w 2016 roku

Pożary: 382
Miejscowe zagrożenia: 1060
Alarmy fałszywe: 42
Ogółem: 1484

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

222,118 unikalnych wizyt