Maja 22 2018 06:26:59
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-05-20 08:10:09

Pożary:

240

Miejscowe zagrożenia:

364

Alarmy fałszywe:

29

Ogółem:

633

Fajerwerki

Klub

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Narada szkoleniowa obsady SKKP
KP PSP

    W dniu 19 lipca 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się narada szkoleniowa obsady SKKP w Ostrowie Wlkp. Uczestniczyli w niej: bryg. Jacek Wiśniewski - Komendant Powiatowy oraz mł. bryg. Roman Matecki - z-ca Komendanta Powiatowego.

    Podczas narady poruszone zostały następujące zagadnienia:

- omówiono zasady dysponowania do zdarzeń, w szczególności jednostek OSP spoza KSRG,

- zalecono zwrócenie większej uwagi na szczegółowe opisywanie przyczyn zadziałania czujek, podczas alarmów fałszywych z monitoringu pożarowego,

- przypomniano o wpisywaniu treści zgłoszenia w karcie zdarzenia,

- podsumowano funkcjonowanie SKKP podczas dużej ilości zdarzeń (ostatnie anomalia pogodowe),

- przypomniano o odznaczaniu flag w karcie zdarzenia,

- zwrócono uwagę na błędy popełniane podczas sporządzania informacji ze zdarzenia przez sporządzających,

- omówione zostały zasady organizacji łączności podczas akcji: przydzielanie kanałów KRG i KDW.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk
Zdjęcia: SKKP Ostrów Wielkopolski


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

310,068 unikalnych wizyt