Stycznia 24 2018 02:58:47
Nawigacja
Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃInterwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-01-23 22:42:16

Pożary:

21

Miejscowe zagrożenia:

44

Alarmy fałszywe:

4

Ogółem:

69

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Wizyta strażaków w Jankowie Zaleśnym.
KP PSP

    W dniu 25 lipca 2017 roku, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, strażacy KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim: mł. asp. Mateusz Wojciechowski oraz str. Przemysław Sobczak uczestniczyli w półkoloniach organizowanych przez parafię w Jankowie Zaleśnym.

    Zebranym w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym uczniom klas I – VI strażacy przedstawili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką dotyczącą bezpiecznego wypoczynku w czasie letnich wakacji, bezpieczeństwa nad wodą oraz zasad alarmowania służb ratowniczych.

    Strażacy podczas wizyty na półkoloniach przeprowadzili również pogadankę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy prelekcji mogli zapoznać się z wyposażeniem osobistym i ochronnym strażaka. Chętne dzieci miały możliwość przymierzenia ubrania specjalnego. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami.

Opracowanie: st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

258,538 unikalnych wizyt