KP PSP Ostrów Wielkopolski
Sierpnia 22 2018 07:28:20
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-08-21 08:03:47

Pożary:

370

Miejscowe zagrożenia:

1123

Alarmy fałszywe:

52

Ogółem:

1545

Potrzebna pomoc !

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Kontrole obiektów zabytkowych i sakralnych
KP PSP

    W ostatnim dniu sierpnia 2017 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. wspólnie ze strażakami zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej rozpoczęli kontrole budynków zabytkowych i sakralnych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego.

    Jako pierwszy, skontrolowano zabytkowy kościółek przy ul. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan przejezdności dróg pożarowych, oznakowanie i dostęp do głównego wyłącznika prądu oraz głównego zaworu gazu, wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych: elektrycznej, odgromowej, gazowej i kominowej oraz systemu sygnalizacji pożaru. Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu i rozstawienia samochodu z drabiną mechaniczną o wysięgu 37 m. Podczas kontroli dokonano także rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność hydrantów zewnętrznych podziemnych zlokalizowanych przy kontrolowanym budynku. Ostrowscy strażacy mają w planach, do połowy września br., skontrolowanie jeszcze 6 obiektów zabytkowych i sakralnych usytuowanych na terenie powiatu ostrowskiego.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

344,558 unikalnych wizyt