Października 23 2017 06:29:18
Nawigacja
Interwencje w 2017 r.

Aktualizacja:

dnia 2017-10-20 18:35:35

Pożary:

369

Miejscowe zagrożenia:

1881

Alarmy fałszywe:

51

Ogółem:

2301

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Kontrole obiektów zabytkowych i sakralnych
KP PSP

    W ostatnim dniu sierpnia 2017 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. wspólnie ze strażakami zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej rozpoczęli kontrole budynków zabytkowych i sakralnych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego.

    Jako pierwszy, skontrolowano zabytkowy kościółek przy ul. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan przejezdności dróg pożarowych, oznakowanie i dostęp do głównego wyłącznika prądu oraz głównego zaworu gazu, wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych: elektrycznej, odgromowej, gazowej i kominowej oraz systemu sygnalizacji pożaru. Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu i rozstawienia samochodu z drabiną mechaniczną o wysięgu 37 m. Podczas kontroli dokonano także rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność hydrantów zewnętrznych podziemnych zlokalizowanych przy kontrolowanym budynku. Ostrowscy strażacy mają w planach, do połowy września br., skontrolowanie jeszcze 6 obiektów zabytkowych i sakralnych usytuowanych na terenie powiatu ostrowskiego.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2016

Ilość zdarzeń

w 2016 roku

Pożary: 382
Miejscowe zagrożenia: 1060
Alarmy fałszywe: 42
Ogółem: 1484

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

222,142 unikalnych wizyt