Października 23 2017 06:29:40
Nawigacja
Interwencje w 2017 r.

Aktualizacja:

dnia 2017-10-20 18:35:35

Pożary:

369

Miejscowe zagrożenia:

1881

Alarmy fałszywe:

51

Ogółem:

2301

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Kolejne kontrole obiektów zabytkowych i sakralnych
KP PSP

    W dniu 11 września 2017 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. wspólnie ze strażakami zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, kontynuując akcję kontroli budynków zabytkowych i sakralnych, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Ołobok, gm. Sieroszewice.


    W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan przejezdności dróg pożarowych, wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych. Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu do obiektu kościoła oraz dokonali rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność hydrantów zewnętrznych naziemnych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie budynku.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2016

Ilość zdarzeń

w 2016 roku

Pożary: 382
Miejscowe zagrożenia: 1060
Alarmy fałszywe: 42
Ogółem: 1484

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

222,149 unikalnych wizyt