Kwietnia 23 2018 02:14:58
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-04-20 07:37:54

Pożary:

193

Miejscowe zagrożenia:

269

Alarmy fałszywe:

23

Ogółem:

485

Fajerwerki

Klub

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Łączność – kolejne warsztaty
KP PSP

    W poniedziałek 18 września 2017 r. w godzinach popołudniowych odbyły się kolejne warsztaty z udziałem członków ochotniczych straży pożarnych, tym razem byli to ratownicy z gminy Przygodzice.


    Było to kolejne z zaplanowanych na ten rok spotkań, podczas których omówione zostały zasady organizacji łączności podczas akcji ratowniczej w szczególności:


- zasady przyznawania kanału ratowniczo-gaśniczego (KRG)

- zasady prowadzenia korespondencji

- zasady uruchamiania kolejnych kanałów

- podział terenu akcji na odcinki bojowe

- zasady uruchamiana kanału dowodzenia i współdziałania (KDW)


    Omówiono również kwestie wymiany dokumentacji operacyjnej w oparciu o nowe rozporządzenie o KSRG z dnia 3 lipca 2017 r. Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów była obsada kanałowa radiostacji dla powiatu ostrowskiego na podstawie przeprowadzonego podziału w czerwcu 2016 przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu. W szkoleniu udział wzięli druhowie z dwóch jednostek włączonych do KSRG oraz jednostek spoza systemu wyposażonych w pojazdy ze zbiornikiem wodnym tzw. beczki. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 26 druhów.

Tekst: st. kpt. Jacek Kowalczyk, st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

294,647 unikalnych wizyt