KP PSP Ostrów Wielkopolski
Sierpnia 22 2018 07:28:30
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-08-21 08:03:47

Pożary:

370

Miejscowe zagrożenia:

1123

Alarmy fałszywe:

52

Ogółem:

1545

Potrzebna pomoc !

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W niedzielę 24 września 2017 roku na terenie Parku Natury w Odolanowie odbyły się - zorganizowane przez: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP - XI Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego.

    W manewrach uczestniczyli członkowie 20 jednostek OSP z terenu powiatu ostrowskiego, w tym reprezentacja Policji, którzy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, tak bardzo niejednokrotnie przydatnych praktycznie, podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju zdarzeniach: wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, pożarach itp. Impreza miała charakter otwarty. Dla wszystkich, którzy przybyli na teren Parku Natury zostały przygotowane stanowiska edukacyjne, na których – pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych – można było samodzielnie spróbować swoich sił w udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym oraz poznać zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypadków komunikacyjnych i udzielania pomocy ich uczestnikom. W trakcie manewrów można było obserwować strażaków, jak udzielają pierwszej pomocy podczas pozorowanych zdarzeń, a ponadto odbyły się pokazy strażackie: ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego, symulacja pożaru domu oraz gaszenia pożaru z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, na specjalnie przygotowanym stanowisku dzieci mogły gasić pożar makiety domku za pomocą hydronetek wodnych. Nasi milusińscy mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „straż pożarna w oczach dziecka”. Strażacy, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowali również dla wszystkich przybyłych stanowisko do pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej, stanowisko gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz stanowisko na którym przedstawiono zasady postępowania i ewakuacji na wypadek pożaru (symulacja warunków zadymienia w pomieszczeniach przy wykorzystaniu namiotu pneumatycznego i sprzętu zadymiającego oraz makiety domku z zainstalowaną czujką dymu). Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się również konkurs wiedzy pożarniczej, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób – rozwiązując test dotyczący zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową. Każdy kto prawidłowo rozwiązał test brał udział w losowaniu wielu atrakcyjnych nagród.

    W organizację manewrów czynnie włączyły się następujące firmy i instytucje: M-MOT, Tartak Burkietowicz, WOSEBA, BGŻ BNP Paribas S.A. w Ostrowie Wlkp., Kamix, Bank Zachodni WBK, Odolanowski Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Gościniec Restauracja Nadbaryczna, Mechanika Pojazdowa P.U.H. RATMECH, Meble Doktór. Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta Odolanów na czele z Burmistrzem Marianem Janickim, oraz wszystkim firmom, instytucjom i osobom indywidualnym za duże zaangażowanie w organizację tego pożytecznego przedsięwzięcia.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki, st. kpt. Jacek Kowalczyk


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

344,562 unikalnych wizyt