Lipca 17 2018 07:58:30
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-06-29 17:06:58

Pożary:

287

Miejscowe zagrożenia:

585

Alarmy fałszywe:

41

Ogółem:

913

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W poniedziałek 16 października 2017 roku mł. asp. Damian Resler z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, zawitał do Szkoły Podstawowej nr 13 im. S. Rowińskiego przy ul. Świetlicowej w Ostrowie Wielkopolskim, która uczestniczyła w akcji organizowanej w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” mającej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę osób. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy i instruktażu przeprowadzania resuscytacji uczniowie przystąpili do ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów. Resuscytację przez 30 minut prowadziło łącznie 100 osób.

    W ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strażak przeprowadził pogadankę prewencyjną dla dzieci, w trakcie których omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

Opracowanie: st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

330,464 unikalnych wizyt