Grudnia 15 2017 07:13:47
Nawigacja
Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃInterwencje w 2017 r.

Aktualizacja:

dnia 2017-12-14 10:38:35

Pożary:

403

Miejscowe zagrożenia:

2082

Alarmy fałszywe:

64

Ogółem:

2549

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W poniedziałek 16 października 2017 roku mł. asp. Damian Resler z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, zawitał do Szkoły Podstawowej nr 13 im. S. Rowińskiego przy ul. Świetlicowej w Ostrowie Wielkopolskim, która uczestniczyła w akcji organizowanej w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” mającej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę osób. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy i instruktażu przeprowadzania resuscytacji uczniowie przystąpili do ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów. Resuscytację przez 30 minut prowadziło łącznie 100 osób.

    W ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strażak przeprowadził pogadankę prewencyjną dla dzieci, w trakcie których omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

Opracowanie: st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2016

Ilość zdarzeń

w 2016 roku

Pożary: 382
Miejscowe zagrożenia: 1060
Alarmy fałszywe: 42
Ogółem: 1484

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

243,206 unikalnych wizyt