Grudnia 15 2017 07:09:34
Nawigacja
Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃInterwencje w 2017 r.

Aktualizacja:

dnia 2017-12-14 10:38:35

Pożary:

403

Miejscowe zagrożenia:

2082

Alarmy fałszywe:

64

Ogółem:

2549

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W dniu 24 października 2017 roku, w miejscowości Gorzyce Wielkie, odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe skierowane do rolników z terenu powiatu ostrowskiego.


    Organizatorami spotkania byli: Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas spotkania, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, mł. asp. Szymon Kloński przeprowadził prelekcję w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. Strażak omówił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł asp. Szymon Kloński


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2016

Ilość zdarzeń

w 2016 roku

Pożary: 382
Miejscowe zagrożenia: 1060
Alarmy fałszywe: 42
Ogółem: 1484

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

243,198 unikalnych wizyt