Października 19 2018 13:45:17
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-10-19 08:07:54

Pożary:

445

Miejscowe zagrożenia:

1468

Alarmy fałszywe:

64

Ogółem:

1977

Pomóż Jackowi!

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Przygotowania do zimy 2017/2018
KP PSP

    W dniu 12 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z ćwiczeniami aplikacyjnymi dotyczącymi przygotowania do okresu zimowego.


    Celem przeprowadzonych ćwiczeń było ustalenie zasad współpracy pomiędzy PSP, PCZK, G/MCZK, służbą energetyczną, przedstawicielami kolei, policji w zakresie:

- zapoznania z planami zimowego utrzymania dróg dla obszaru chronionego oraz zasadami wykorzystania sprzętu na potrzeby prowadzonych działań,

- postępowania w sytuacji wystąpienia anomalii pogodowych w okresie zimowym,

- przedstawienia wykazu instytucji przewidzianych do udzielania pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym (dane teleadresowe),

- ustalenia zasad przepływu informacji z przedstawicielem ENERGA-OPERATOR S.A. RD Ostrów Wlkp.,

- przedstawienia możliwości zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia (np. agregaty prądotwórcze na terenach gmin, instytucji),

- ustalenia zakresu podejmowanych działań w przypadku zdarzeń na szlakach kolejowych według właściwości i kompetencji poszczególnych podmiotów, służb i instytucji,

    W ćwiczeniach aplikacyjnych uczestniczyli: Wicestarosta Ostrowski Pan Roman Pacholczyk, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz przedstawiciele służb i instytucji: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ENERGA-OPERATOR S.A. RD Ostrów Wlkp., PKP Intercity, ZLK PKP Ostrów Wlkp., PKP SA Poznań, Służby Ochrony Kolei, Powiatowego Zarządu Dróg. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 19 osób.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk
Zdjęcia: mł. ogn. Dorota Reterska


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

367,715 unikalnych wizyt