Maja 22 2018 06:30:11
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-05-20 08:10:09

Pożary:

240

Miejscowe zagrożenia:

364

Alarmy fałszywe:

29

Ogółem:

633

Fajerwerki

Klub

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Radiacja w szpitalu
KP PSP

    W dniu 6 lutego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne.


    Głównym celem było sprawdzenie możliwości reagowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie szpitala. Ćwiczenia służyły również doskonaleniu umiejętności wzajemnej współpracy w zakresie przepływu informacji wśród personalu i kierownictwa szpitalu, a także pomiędzy właściwymi służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia w/w zagrożenia.

    W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG Ostrów Wlkp. w tym SGRChem-EKO oraz jednostki OSP Czekanów KSRG oraz OSP Ostrów Wlkp. Oprócz sis SP w ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele ZZOZ, Policji, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

310,085 unikalnych wizyt