Grudnia 14 2018 15:23:09
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-12-06 09:37:54

Pożary:

501

Miejscowe zagrożenia:

1590

Alarmy fałszywe:

72

Ogółem:

2163

Pomóż Jackowi!

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W dniu 27 lutego 2018 roku, w miejscowości Odolanów, odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.


    Akcja, która jest następstwem Porozumienia między Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowana została pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Głównym celem cyklu spotkań dla rolników organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego jest rozpropagowanie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Podczas szkolenia poruszona została również problematyka bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali: mł. bryg. Roman Matecki – z-ca Komendanta Powiatowego PSP oraz strażacy pionu kontrolno-rozpoznawczego: bryg. Krzysztof Biernacki, mł. bryg. Piotr Sobczak i mł. asp. Szymon Kloński. Strażacy, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, prowadzonej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeprowadzili prelekcję w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. Strażacy omówili między innymi: najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy – na spotkanie przybyło około 200 osób, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sobczak


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

387,118 unikalnych wizyt