Stycznia 22 2019 17:43:18
Nawigacja
Interwencje w 2019 r.

Aktualizacja:

dnia 2019-01-19 21:43:52

Pożary:

25

Miejscowe zagrożenia:

50

Alarmy fałszywe:

5

Ogółem:

80

Pomóż Jackowi!

Bezpieczne ferie

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Poszukiwania zaginionej osoby
KP PSP

    W piątek 27 kwietnia 2018 roku, na terenie Ośrodka rekreacyjno-sportowego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, miały miejsce ćwiczenia aplikacyjno-praktyczne o charakterze zgrywającym dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających.

    Organizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współudziale: Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości reagowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w sytuacji poszukiwania osób na dużych obszarach wodnych i lądowych, doskonalenie umiejętności wzajemnej współpracy służb i podmiotów w przypadku wystąpienia w/w zagrożenia. Ponadto ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy rzeczników prasowych w zakresie przygotowywania i przekazywania informacji do mass mediów oraz praktyczne sprawdzenie zagadnień dotyczących udzielania pomocy medycznej na miejscu akcji. Ćwiczenia, które miały miejsce w późnych godzinach popołudniowych przebiegły bardzo sprawnie, zgodnie z założonym scenariuszem. Podsumowania ćwiczeń dokonał Z-ca komendanta powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki i st. kpt. Jacek Kowalczyk.


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2018

Ilość zdarzeń

w 2018 roku

Pożary: 528
Miejscowe zagrożenia: 1655
Alarmy fałszywe: 80
Ogółem: 2263

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

399,440 unikalnych wizyt