Października 19 2018 14:16:08
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-10-19 08:07:54

Pożary:

445

Miejscowe zagrożenia:

1468

Alarmy fałszywe:

64

Ogółem:

1977

Pomóż Jackowi!

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Poszukiwania zaginionej osoby
KP PSP

    W piątek 27 kwietnia 2018 roku, na terenie Ośrodka rekreacyjno-sportowego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, miały miejsce ćwiczenia aplikacyjno-praktyczne o charakterze zgrywającym dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających.

    Organizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współudziale: Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości reagowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w sytuacji poszukiwania osób na dużych obszarach wodnych i lądowych, doskonalenie umiejętności wzajemnej współpracy służb i podmiotów w przypadku wystąpienia w/w zagrożenia. Ponadto ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy rzeczników prasowych w zakresie przygotowywania i przekazywania informacji do mass mediów oraz praktyczne sprawdzenie zagadnień dotyczących udzielania pomocy medycznej na miejscu akcji. Ćwiczenia, które miały miejsce w późnych godzinach popołudniowych przebiegły bardzo sprawnie, zgodnie z założonym scenariuszem. Podsumowania ćwiczeń dokonał Z-ca komendanta powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki i st. kpt. Jacek Kowalczyk.


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

367,736 unikalnych wizyt