Lipca 17 2018 08:04:07
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-06-29 17:06:58

Pożary:

287

Miejscowe zagrożenia:

585

Alarmy fałszywe:

41

Ogółem:

913

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W dniu 7 czerwca 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Wielowsi (gm. Sieroszewice), w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, prowadzonej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak przeprowadzili, dla uczniów w/w szkoły, prelekcję w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.

    Strażacy omówili między innymi: zasady bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi i w lasach oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe informowanie służb ratowniczych. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, dlatego ostrowscy strażacy już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

330,478 unikalnych wizyt