Listopada 19 2018 03:43:29
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-11-15 08:15:26

Pożary:

471

Miejscowe zagrożenia:

1544

Alarmy fałszywe:

66

Ogółem:

2081

Pomóż Jackowi!

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W niedzielę 10 czerwca 2018 roku na terenie Parku Natury w Odolanowie odbyły się - zorganizowane przez: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Gminy i Miasta Odolanów oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP - XII Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego.


    W manewrach uczestniczyli członkowie 18 jednostek OSP z terenu powiatu ostrowskiego oraz reprezentacja Policji, którzy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, tak bardzo niejednokrotnie przydatnych praktycznie, podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju zdarzeniach: wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, pożarach itp. Impreza miała charakter otwarty. Dla wszystkich, którzy przybyli na teren Parku Natury zostały przygotowane stanowiska edukacyjne, na których – pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych – można było samodzielnie spróbować swoich sił w udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym oraz poznać zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypadków komunikacyjnych i udzielania pomocy ich uczestnikom. W trakcie manewrów można było obserwować strażaków, jak udzielają pierwszej pomocy podczas pozorowanych zdarzeń, a ponadto odbyły się pokazy strażackie: ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego, symulacja pożaru domu oraz gaszenia pożaru z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Dziękujemy za pomoc wszystkim sympatykom którzy przyczynili się do organizacji manewrów, a w szczególności instruktorom medycznym, pozorantom z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz z jednostki OSP Uciechów. Dziękujemy również strażakom z jednostek OSP Odolanów, Tarchały Wielkie, Raczyce, Uciechów oraz OSP Granowiec za pomoc w organizacji imprezy. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, na specjalnie przygotowanym stanowisku dzieci mogły gasić pożar makiety domku za pomocą hydronetek wodnych. Strażacy, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzonej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowali również dla wszystkich przybyłych stanowisko do pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej, stanowisko gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz stanowisko na którym przedstawiono zasady postępowania i ewakuacji na wypadek pożaru (symulacja warunków zadymienia w pomieszczeniach przy wykorzystaniu makiety domku z zainstalowaną czujką dymu). W organizację manewrów czynnie włączyły się następujące firmy i instytucje: M-MOT, WOSEBA, Wiązary i Tartak Burkietowicz, Zakład Usług Komunalnych, Mechanika Pojazdowa P.U.H. RATMECH, Odolanowski Dom Kultury. Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta Odolanów na czele z Burmistrzem Marianem Janickim, oraz wszystkim firmom, instytucjom i osobom indywidualnym za duże zaangażowanie w organizację tego pożytecznego przedsięwzięcia.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł. ogn. Dorota Reterska, st. kpt. Jacek Kowalczyk


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

379,196 unikalnych wizyt