Grudnia 14 2018 15:13:18
Nawigacja
Interwencje w 2018 r.

Aktualizacja:

dnia 2018-12-06 09:37:54

Pożary:

501

Miejscowe zagrożenia:

1590

Alarmy fałszywe:

72

Ogółem:

2163

Pomóż Jackowi!

Pielgrzymka

Fajerwerki

Klub

RODO

Konkurs


Konkurs

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃKampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Ćwiczenia na obiekcie
KP PSP

    W dniu 25 lipca na dachu budynku prototypowni prowadzone są prace remontowe przez firmę zewnętrzną, polegające na wymianie izolacji powierzchni dachu. W wyniku niezachowania ostrożności dochodzi do powstania pożaru.


    Jeden z pracowników próbując ugasić pożar zostaje poszkodowany w wyniku czego traci przytomność. Taki był scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w jednym z ostrowskich zakładów.

Głwnymi celami jakie przyświecały podczas ćwiczeń było:

- doskonalenie metod powiadamiania o zagrożeniu pracowników zakładu, firm zewnętrznych oraz służb ratowniczych,

- ocena przeprowadzenia ewakuacji,

- ocena współpracy przedstawicieli zakładu z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

- ocena zaopatrzenia wodnego na ternie zakładu,

- ocena dróg dojazdowych do zakładu oraz dróg ewakuacyjnych na jego terenie.

    Po zakończonych ćwiczeniach ratownicy w towarzystwie inspektora ds. bezpieczeństwa zapoznali się z procesami technologicznymi odbywającymi się na terenie zakładu oraz miejscami i potencjalnymi zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać podczas rzeczywistego zdarzenia .

Tekst: st. kpt. Jacek Kowalczyk, mł. ogn. Dorota Reterska
Zdjęcia: st. kpt. Sławomir Pyszel, st. kpt. Jacek Kowalczyk


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2017

Ilość zdarzeń

w 2017 roku

Pożary: 420
Miejscowe zagrożenia: 2136
Alarmy fałszywe: 65
Ogółem: 2621

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

387,110 unikalnych wizyt