Sierpnia 20 2019 23:07:33
Nawigacja
Interwencje w 2019 r.

Aktualizacja:

dnia 2019-08-12 07:27:45

Pożary:

365

Miejscowe zagrożenia:

831

Alarmy fałszywe:

51

Ogółem:

1247

Serwis

Czujka

Koło Emerytów

Fajerwerki

Klub

RODO

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w lipcu
Doskonalenie zawodowe

    Rozpoczęły się wakacje oraz obozy harcerskie, a w związku z tym także kontrole oraz rozpoznania operacyjne takich obozowisk na terenie powiatu przez strażaków z JRG oraz z wydziału prewencji i kadr oraz operacyjno- szkoleniowego.


    Jednocześnie kontynuowano szkolenia z gaszenia pożarów wewnętrznych dla reszty załóg z JRG oraz dla OSP z Ostrowa Wlkp.

    W lipcu przeprowadzono także ćwiczenia na obiekcie MAHLE w Ostrowie Wlkp; przeprowadzono próbną ewakuację pracowników połączoną ze sprawdzeniem dróg dojazdowych do budynku, sieci hydrantowej oraz zapoznaniem z obiektem.

Opracowanie: st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2018

Ilość zdarzeń

w 2018 roku

Pożary: 528
Miejscowe zagrożenia: 1655
Alarmy fałszywe: 80
Ogółem: 2263

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

468,696 unikalnych wizyt