Lutego 21 2020 16:23:06
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-02-14 08:21:54

Pożary:

61

Miejscowe zagrożenia:

131

Alarmy fałszywe:

8

Ogółem:

200

Bezpieczne ferie

FireFightersPlus.eu

Czujka

Koło Emerytów

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Bezpieczny wypoczynek

Oficer prasowy

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców wsi
KP PSP

    W poniedziałek 18 marca 2019 roku, w sali wiejskiej w miejscowości Wielowieś, odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do mieszkańców wsi. Organizatorami szkolenia byli: Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Państwowa Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim oraz Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim.


    Głównym celem spotkania było rozpropagowanie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Podczas spotkania poruszona została również problematyka bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim reprezentował mł. asp. Szymon Kloński z wydziału ds. kontrolno-rozpoznawczych i kadr, który w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawił główne cele tej kampanii, a następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. Prelegent omówił między innymi: najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy – na spotkanie przybyło około 50 osób, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: Patrycja Lichtarowicz


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

542,855 unikalnych wizyt