Sierpnia 22 2019 15:59:32
Nawigacja
Interwencje w 2019 r.

Aktualizacja:

dnia 2019-08-21 08:08:17

Pożary:

369

Miejscowe zagrożenia:

885

Alarmy fałszywe:

55

Ogółem:

1309

Serwis

Czujka

Koło Emerytów

Fajerwerki

Klub

RODO

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Oficer prasowy

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców wsi
KP PSP

    W poniedziałek 18 marca 2019 roku, w sali wiejskiej w miejscowości Wielowieś, odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do mieszkańców wsi. Organizatorami szkolenia byli: Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Państwowa Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim oraz Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim.


    Głównym celem spotkania było rozpropagowanie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Podczas spotkania poruszona została również problematyka bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim reprezentował mł. asp. Szymon Kloński z wydziału ds. kontrolno-rozpoznawczych i kadr, który w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawił główne cele tej kampanii, a następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. Prelegent omówił między innymi: najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy – na spotkanie przybyło około 50 osób, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: Patrycja Lichtarowicz


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2018

Ilość zdarzeń

w 2018 roku

Pożary: 528
Miejscowe zagrożenia: 1655
Alarmy fałszywe: 80
Ogółem: 2263

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

469,205 unikalnych wizyt