Sierpnia 22 2019 16:33:51
Nawigacja
Interwencje w 2019 r.

Aktualizacja:

dnia 2019-08-21 08:08:17

Pożary:

369

Miejscowe zagrożenia:

885

Alarmy fałszywe:

55

Ogółem:

1309

Serwis

Czujka

Koło Emerytów

Fajerwerki

Klub

RODO

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Oficer prasowy

kontrole budynków wysokich
KP PSP

    W czwartek 25 lipca 2019 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. wspólnie ze strażakami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęli kontrole budynków wysokich mieszkalnych (o wysokości ponad 25m) zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jako pierwsze skontrolowano 3 budynki usytuowane przy ul. Dembińskiego. W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan przejezdności dróg pożarowych, stan techniczny urządzeń przeznaczonych do oddymiania klatek schodowych, oznakowanie i dostęp do głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu, wyposażenie budynków w instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykazy telefonów alarmowych, a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych: elektrycznej, odgromowej, gazowej i kominowej.


    Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu i rozstawienia samochodu z drabiną mechaniczną o wysięgu 37 m. Podczas kontroli dokonano także rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych przy kontrolowanych budynkach. Na koniec sprawdzono praktycznie możliwość wykorzystania suchych pionów poprzez podanie wody na najwyższe kondygnacje budynków. Ostrowscy strażacy planują do końca sierpnia br. skontrolowanie wszystkich wysokich budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: asp. Szymon Kloński


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2018

Ilość zdarzeń

w 2018 roku

Pożary: 528
Miejscowe zagrożenia: 1655
Alarmy fałszywe: 80
Ogółem: 2263

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

469,215 unikalnych wizyt