Sierpnia 20 2019 23:21:52
Nawigacja
Interwencje w 2019 r.

Aktualizacja:

dnia 2019-08-12 07:27:45

Pożary:

365

Miejscowe zagrożenia:

831

Alarmy fałszywe:

51

Ogółem:

1247

Serwis

Czujka

Koło Emerytów

Fajerwerki

Klub

RODO

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Oficer prasowy

Zamówienia publiczne


Nazwa zamówienia:
„Zaprojektuj i wybuduj wiatę edukacyjno - szkoleniową
w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim,
63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”

Pliki:

Zaproszenie do składania ofert - Plik

Załącznik NR 1: Formularz oferty - Plik

Załącznik NR 2: Oświadczenie - Plik

Załącznik NR 3: Wykaz robót budowlanych - Plik

Załącznik NR 4: Wykaz prac projektowych - Plik

Załącznik NR 5: Projekt umowy - Plik

Załącznik NR 6: Wykaz osób - Plik

Załącznik NR 7: Program funkcjonalno-użytkowy - Plik

Załącznik NR 8: Zdjęcia strażnicy - Plik

 

 

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2018

Ilość zdarzeń

w 2018 roku

Pożary: 528
Miejscowe zagrożenia: 1655
Alarmy fałszywe: 80
Ogółem: 2263

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

468,708 unikalnych wizyt